เมื่อฮิตเลอร์รอ Bandmaster ไทยไม่ไหว1

อันนี้เป็นผลงานเก่าที่ทดลองการใส่ซับลงในโปรแกรม หัดใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอครั้งแรก ^^

Views: 39

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service