สื่อโฆษณาคิดดี4 จากกลุ่ม pijicon โครงการ กำแพงบุหรี่ แต่แก้งานและเนื้อเรื่องเป็น All of us a just fools

เป็นส่วนตัวโฆษณาครับ

Cradit :
Directed And Product
Jay Chaisuksiri (เจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ SiiT(EV)

Cast
Feungrabil Satyasai (เฟื่อง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์SiiT(EV)

Art Director & Battery
Nuttarpon Johnpardonsat (แชมป์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์ (Br)

PiJocon Copywriter
Teera Chatupamornsri (พัดโบก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารศาสตร์ (AD)

Special Thanks
Sun Ichzu (ซัน) มหาวิทยาลัยABAC Architecture
Wanagorn Rappepornsilapakul (โอ๋) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์ (Br)

ผลงานชุดนี้เป็น1ใน7เรื่องที่ได้มีโอกาศแสดง ในวันแสดงผลงานในโครงการคิดดี4ของ สสส ที่โรงหนังสกาล่าครับ

Views: 99

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service