เวทีปล่อยแสง 5 โซนิคสเคป ออร์เคสตร้า ตอนที่ 2

อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552 พบกับการแสดงดนตรีผสมผสานภาพเคลื่อนไหวโดยวง Sonic Scape Orchreatra, Gii wi not shake, Spookery Atomic Computer, Kraffa และ Stylish Nonsense

Views: 55

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service