หนังสั้น เรื่องปล่อยวาง

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ปล่อยวาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประกวดในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam shot film ครั้งที่ ๒ ชิงโล่ประทานและทุนกา...

Views: 15

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by Muikondee on May 23, 2013 at 4:11am

ประทับใจตอนจบมากค่ะ

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service