หนังสั้น "เมมโมรี่"

เป็นภาพยนตร์สั้นเรื่องแรกของ"กลุ่มเพื่อนรักนักสร้างภาพ" จากแรงบันดาลใจจากพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเพื่อทูลเกล้าถวายเนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษ...

Views: 12

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service