งานเก่าเก็บที่ยังไงก็ยังอยู่ในประวัติการทำงาน แม้ว่ามีหลายอย่างที่เห็นแล้วรู้สึกคันมืออยากแก้ไขจริงๆ

Views: 59

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service