The tricycle : สามล้อดิลิเวอรี่

 

ซาเล้งหรือรถสามล้อติดเครื่องเป็นพาหนะที่ใช้ในการขนส่งของ ซึ่งที่เห็นจนชินตาในบ้านเราก็จะใช้ส่งน้ำแข็งและรับซื้อของเก่า ซึ่งก็นับว่าเป็นการขนส่งที่สะดวกและกินพื้นที่น้อยเมื่อเทียบกับการใช้รถกะบะขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ 

รถสามล้อที่เห็นอยู่นี้เป็นรถสามล้อที่พัฒนาแบบขึ้นโดย naco architecture บริษัทสถาปนิกซึ่งมีฐานการทำงานอยู่ทั้งในเซี่ยงไฮ้ ปารีส และบรูโนสแอเรส เพื่อลดขั้นตอนการขนส่งสินค้าในเมืองด้วยพาหนะอื่นๆ เช่น รถบัส รถรางไฟฟ้า และยวดยานขนาดใหญ่ ซึ่งใช้เวลาและขั้นตอนการขนส่งได้ช้ากว่า ตัวรถสามล้อมีกลไกการทำงานดังจักรยาน ทั้งแบบที่มีกระบะอยู่ด้านหน้าและหลัง การควบคุมทิศทางกำหนดโดยแฮนด์ควบคุม ออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายและสวยงามน่าใช้ เหมาะกับการขนส่งสินค้าจากร้านค้าขนาดเล็กและขนาดกลางไปยังมือผู้รับได้โดยตรง 

การพัฒนารูปแบบการขนส่งให้สะดวกและสอดรับกับเมืองเป็นสิ่งที่จะช่วยลดความยุ่งยาก เซฟเวลา รวมถึงการประหยัดพลังงาน

 

 

 

[ Via : Naco Architecture ]

Views: 1247

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service