นิทรรศการ: ย้อนมาเล่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
นิทรรศการ ย้อนมาเล่า: ตอน อู่ทองศรีทวารวดี (The Replay: Uthong Sri Daravati) นำเสนอผลงานวิจัยของ อติเทพ แจ้ดนาลาว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมั

ณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะได้พบกับกระบวนการผสมผสานเทคโนโลยีสื่อปฏิสัมพันธ์มาสร้างสรรค์เนื้อหา สื่อความหมายและประสบการณ์การร่วมของผู้ชมกับโบราณวัตถุกว่าพันปี...ในสมัยทวารวดีที่ค้นพบในบริเวณเมืองโบราณอู่ทอง ซึ่งจัดแสดงในห้องอู่ทองศรีทวารวดี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งนิทรรศการนี้เป็นการแสดงถึงแนวทางในการสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอีกด้วย
ระยะเวลาแสดงนิทรรศการ: 7 พฤศจิกายน – 25 พฤศจิกายน 2555
เวลา 09.00 – 16.00 น. (เปิด: วันพุธ – วันอาทิตย์ ปิด: วันจันทร์ – วันอังคาร)
พิธีเปิดงาน: วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/TheReplayExhibition
สอบถามข้อมูลได้ที่ 035-551-021 (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี)
086-331-8032 เจ้าหน้าที่ประสานงาน

Views: 99

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service