ศูนย์กีฬาทางน้ำ The Mantes La Jolie การผสานสังคมเมืองฝรั่งเศส สู่ธรรมชาติ

ยังอยู่ที่ฝรั่งเศสเหมือนเดิม ไม่ใกล้ไม่ไกลจาก Quartier des Peintres ได้มีศูนย์กีฬาทางน้ำแห่งใหม่ชื่อว่า Mantes-la-Jolie ที่ เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นแห่งใหม่ ของโครงการ Val-Fourré public housing ซึ่งโครงการ Val-Fourré ตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำ Seine ที่ซึ่งจะผสานความเป็นสังคมเมืองให้เข้ากับภูมิทัศน์ ออกแบบโดย  Agence Search Architecture

แนวความคิดของการออกแบบอาคารมาจากสามสิ่งดังนี้ 

1.เป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์โดยรอบให้มากที่สุด

การเปิดพื้นที่รูปด้านของอาคารให้กว้างเพื่อให้ทุกคนที่มาใช้ศูนย์กีฬาทางน้ำแห่งนี้ได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับภูมิทัศน์ ซึ่งจะทำให้ spaceภายในมี เชื่อมต่อกับด้านนอก เสมือนได้ว่ายน้ำท่ามกลางธรรมชาติ

2.เป็นตัวกรอง 

ถ้ามองจากรูปด้านทางเข้าอีกทางที่มาจากเมือง จะเห็นได้ว่ามีการออกแบบ facade ให้มีลักษณะเหมือนแผ่นกรอง(คล้ายตาข่าย) ซึ่งเปรียบเสมือนรอยต่อของความเป็นเมืองเชื่อมเข้าสู่ ศูนย์กีฬาทางน้ำแห่งนี้ ที่จะพาทุกคนให้เข้าใกล้ธรรมชาติ และเมื่อแผ่นกรองขนาดใหญ่แผ่นนี้ปะทะกับแสงเกิดเงากระทบบนพื้นยังสร้างบรรยากาศความสงบก่อนเข้าสู่พื้นที่ด้านในอีกด้วย

3."น้ำ"

ตรงนี้น่าจะชัดเจนที่สุดเพราะว่า ทางด้านกายภาพจะออกมาให้เห็น เส้นโค้งบนหลังคาเปรียบลูกคลื่นที่มีความแตกต่างกัน

ARCH TIP: ความสัมพันธ์ระหว่างภายในและภายนอก, ความสัมพันธ์ระหว่างอาคารและธรรมชาติ, ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและธรรมชาติโดยผ่านสถาปัตยกรรม, การใช้ฟอร์มธรรมชาติ

[ via: ARCHITIZER ]

Views: 876

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service