นาย วุฒิชัย ฐิติกรอมร

862/23-24  แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

อีเมล์:  witichud@hotmail.com

โทรศัพท์  มือถือ 081-4251865
 

จุดมุ่งหมายในงาน:

 ต้องการใช้ความรู้ทางด้านงานมัลติมีเดีย  ในการพัฒนางานกราฟิกสองมิติและสามมิติของบริษัท

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

 

ประวัติการศึกษา

 • มีนาคม 2551 มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร

ปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขา การออกแบบสื่อปฎิสัมพันธ

                และมัลติมีเดีย

เกรดเฉลี่ย 2.95

 

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2552

ฝึกงานด้านกราฟิกที่ บริษัทTBWA Thailand

รายละเอียดงาน: งานกราฟิก ออกแบบโลโก้ และโปสเตอร์

     

 • 2554

Interior Designer ที่บริษัท สุขทรรศน์

รายละเอียดงาน:  ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เคาท์เตอร์เครื่องสำอางของBSC PANNADA

 

 • 2555-ปัจจุบัน

Graphic Designer ที่ CPN(บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัด มหาชน)

รายละเอียดงาน:  -ออกแบบเวที บู้ท และภาพรวมงานอีเว้นต่างๆ ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม2

                        -ออกแบบโปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ

ทักษะและความสามารถพิเศษอื่นๆ
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ปานกลาง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ เช่น Microsoft Office
 • สามารถใช้โปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ดีเช่น Photoshop ILustrator Flash
 • Maya 3DMax
 • มีความรู้ในด้านองค์ประกอบศิลป์ การเขียนภาพได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ  และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

Link ผลงาน

 1. http://www.facebook.com/media/set/?set=a.154923771201187.38284.1000...

 

 1. http://www.facebook.com/media/set/?set=a.147350385291859.28479.1000...

Views: 334

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service