เรียนแฟชั่นสนุก เน้นปฏิบัติกับ Raffles International College

Raffles International College เป็นสถาบันออกแบบนานาชาติแห่งแรก เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี ด้านการออกแบบและธุรกิจ โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศออสเ ตรเลีย ซึ่งทำการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน CRICOS แล้วจึงทำให้ได้รับการยอมรับในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก นักศึกษาสามารถโอนย้ายหน่วยกิตจากประเทศไทยไปเรียนที่สาขาในต ่างประเทศได้ ประมาณ 36 สาขา ใน 13 ประเทศทั่วแถบเอเชีย-แปซิฟิก ไม่ว่าจะเป็นในประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ จีน เวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย มองโกเลีย กัมพูชา บังคลาเทศ ศรีลังกา และรวมทั้งในประเทศไทย

จุดเด่นของสถาบันแห่งนี้นอกจากความทันสมัยของอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบันแล้ว สถาบันแห่งนี้ ยังมีหลักสูตรที่เน้นการปฎิบัติจริงตั้งแต่เทอมแรกที่เข้าเรี ยน โดยไม่ต้องเรียนวิชาทั่วไปเหมือนกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ นับว่าเป็นรูปแบบการเรียนที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานจน สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตัวเอง ดังนั้น นักศึกษาที่สนใจจะเข้าศึกษาทางด้านการออกแบบกับสถาบันแห่งนี้ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านการออกแบบ ก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้

หากจะพูดถึงมาตรฐานการเรียนการสอนของสถาบันแห่งนี้ รับรองได้เลยว่า สถาบันแห่งนี้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับ Raffles College of Design and Commerce ในประเทศออสเตรเลีย และสิงคโปร์ เพราะหลักสูตรต่างๆ ได้นำเข้ามาจากทั้งสองประเทศนี้ ความพิเศษของการเรียนการสอนของสถาบันแห่งนี้คือ นักเรียนสามารถโอนหน่วยกิตที่เรียนจากประเทศไทยไปสาขาอื่นๆ ในประเทศต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเรียนในประเทศไทยแล้วต้องการย้ายไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ หรือออสเตรเลียก็สามารถทำได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ ค่าเล่าเรียนที่มีความแตกต่างกันไปตามค่าครองชีพของแต่ละประเทศ

การเรียนแฟชั่นดีไซน์ที่ราฟเฟิลส์ เราจะเน้นเรียน 6 เรื่องหลักๆ ตามนี้
• Art and Social Sciences
• Materials
• Computer and Graphic Skills
• Business Applications
• Design Applications
• Production

พอเรียนจบก็สามารถจะทำงานในสายอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่น เช่น
• Photographers
• Event Planners
• PR Coordinator
• Fashion Illustrator
• Fashion Stylist
• Fashion Columnist
• Fashion Consultant
• Fashion Designer / Assistant Designer
• Fashion Entrepreneur
• Fashion Forecaster
• Fashion Illustrator
• Fashion Merchandiser / Buyer
• Fashion Photography Coordinator
• Fashion Show Coordinator
• Pattern Designer
• Pattern Maker
• Production Supervisor
• Quality Controller
• Costume Designer / Coordinator (for Television, Film or Theatre)

ดูตัวอย่างผลงานของนักศึกษาสาขาแฟชั่น ดีไซน์จาก Raffles International College ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ได้ตามลิ้งค์นี้เลย
http://www.facebook.com/photos.php?i...5912607&ref=mf

หากสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อกับ Education Consultant ที่ Raffles International College ได้ที่ 02-6327666 หรืออีเมลล์ rlit-enquiries@raffles-design-institute.com

นอกจากนี้เรายังติดต่อกันได้ผ่านทาง twitter และ facebook ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ

http://www.raffles.ac.th
http://www.facebook.com/rafflesbkk
http://www.twitter.com/rafflesbkk

Views: 295

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service