"ใจเราจดจ่ออยู่กับอนาคตจนหลงลืมปัจจุบันไป

ทั้งที่ชีวิตเรามีอยู่แค่ขณะเดียวเท่านั้น

จงทำตัวให้กลมกลืนกับขณะที่เป็นอยู่ "

เพชร โอสถานุเคราะห์

Views: 75

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service