"การทำงานคือสมการ ตัวเรา+การปฏิบัติจะเท่ากับผลลัพธ์

ถ้าเราปฏิบัติเหมือนคนอื่นผลก็จะออกมาเหมือนกัน"

กิตติรัตน์ ณ ระนอง


Views: 76

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service