การแสดงผลงานเดี่ยวครั้งแรกของสงกรานต์ แนมขุนทด
กับการใช้การมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว มาปรับเปลี่ยนและขับเน้นเป็นโครงสร้างสี
และพื้นผิวของผลงาน ที่เหลื่อมซ้อนกัน แทนค่าความรู้สึกต่างๆของผลงานแต่ละชิ้น

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเปิดในวันพุทธที่ 24 สิงหาคมคม 2016 เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไป ณ บาร์ บาหลี บิสโตร ถนนพระอาทิตย์
ผลงานชุดนี้จะแสดงจัดแสดงวันที่15สิงหาคมคม ถึง 30 กันยายน 2016

The First Solo Exhibition of Mr. Songkran Namkuntod. The Art presentation of visible things around his life to change and hilight the structure.
The overlap of color and texture are representing the feeling of the individual pieces.

Invites you to attend the opening Exhibition on 24th Wednesday 2016
Opening Time : 7 PM onwards. At Bar Bali Bistro Phra Arthit Road
This Exhibition displays during 15 August 2016 To 30 September 2016.

https://www.facebook.com/events/164584193971975/
https://www.facebook.com/PraartitCulture/?fref=ts

Views: 127

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service