Kiddy Vegetable-Growing Kits: ไม่ใช่แค่การปลูกผัก แต่ยังปลูกฝังให้เด็กรักธรรมชาติอีกด้วย

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้ด้วยตนเองและห่วงใยธรรมชาติ คงอยากให้คนในครอบครัวมีส่วนร่วมในการช่วยกันปลูกต้นไม้ ดูแลเอาใจใส่รดน้ำด้วยความรัก เฝ้าดูการเจริญเติบโตด้วยความห่วงใย ตลอดจนไม่ใช้สารเคมีใดๆ ให้เกิดมลภาวะ ชุดการปลูกผักจำลองน่ารักๆ จึงเกิดขึ้นจากการออกแบบของ Edward Barber ออกแบบสำหรับเด็กๆโดยเฉพาะ ทั้งชุดประกอบด้วย ดินสำเร็จรูป กระถาง อุปกรณ์ในการเพาะชำ เรือนกระจก และคู่มือ ไม่ใช่เพียงแค่หาอะไรใหม่ๆให้เด็กๆทำ สวนผักชุดนี้ยังสอนให้เด็กๆเห็นความสำคัญของความรับผิดชอบ การกินเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังปลูกฝังให้เด็กๆรักธรรมชาติอีกด้วย 

 

[ Via: Garden Kit ]

Views: 1708

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service