Katrineholm Market Hall: รวมตลาดเข้ากับที่พักอาศัย สร้างการเชื่อมต่อภายในและภายนอกของชุมชนเมืองเข้าด้วยกัน

งานประกวดแบบ แม้ไม่ได้สร้าง แต่ทำให้เราเข้าใจ ได้เรียนรู้ถึงแนวความคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งในครั้งนี้เรามาดูผลงานการประกวดแบบในหัวข้อ Market Hall ที่อยู่ใจกลางเมือง Katrineholm ประเทศสวีเดน ซึ่งผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลที่ 2 จากผลงานทั้งหมด 135 ผลงาน โดยการออกแบบของ JAJA Architects

ผู้ออกแบบได้นำฟังก์ชั่นของตลาด และที่พักอาศัย(ที่มีราคาไม่สูง) มารวมเข้าด้วยกัน โดยมีแนวความคิดในการออกแบบให้อาคารดูมีลักษณะเบา และเน้นการเชื่อมต่อภายในเขตอาคารกับผังเมืองเข้าด้วยกัน ในชั้นแรก ซึ่งเป็นชั้นที่มีความสำคัญ เป็นชั้นของร้านค้า กิจกรรม ตลาด ที่มีทั้งพื้นที่เปิด และพื้นที่ภายในอาคาร façade ของอาคารที่ชั้นนี้ถูกดึงให้เข้าไปอยู่ข้างใต้อาคาร สร้างขอบเขตแบ่งแยกพื้นที่ภายใน และภายนอก การใช้ไม้มาเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างได้อิงมาจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวยุโรปในการใช้ไม้มาเป็นส่วนประกอบในการช่วยสนับสนุนเรื่องเสียง และการสัมผัสที่ดี 

ในชั้นบนเหนือพื้นที่ตลาดทั้งหมดอีก 3 ชั้น ถูกออกแบบให้เป็นที่พักอาศัยแบบ modular ในรูปแบบ single corridor ทางฝั่งที่เป็นทางเดินเข้าห้องนั้นเป็นเหมือนพื้นที่สร้างระยะห่างของถนนกับห้อง เพื่อไม่ให้เสียงจากถนนเข้าไปรบกวน และระเบียงของห้องพักแต่ละห้องยังหันเข้าหาลานที่อยู่ด้านใน

[ Via : archdaily ]

Views: 747

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service