งานแถลงข่าว johjai 10 voices for inspiration

จัดแถลงต่อสื่อมวลชนเรื่องโปรเจค 10 voices เท่าที่ดู สื่อต่างๆก็ให้ความสนใจเหมือนกันนะเนี่ย

Views: 113

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by Toby Tour on July 4, 2010 at 1:00am

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service