Invaso : กระถางเสริมฟองน้ำของคนซุ่มช่าม

 

กระถางเซรามิกหรือกระถางดินเผามีเท็กเจอร์ที่สวยงาม ให้สัมผัสที่ดี และให้ความรู้สึกผ่อนคลายกว่ากระถางพลาสติก ซึ่งบางคนอาจไม่นิยมใช้ก็ด้วยเหตุผลด้านความสวยงามด้วย แต่สำหรับต้นไม้ขนาดเล็กที่เราชอบมากเมื่อเผลอมือปัดมันตก กระถางพลาสติกนั้นหล่นแล้วยังไม่แตก แต่ถ้าเป็นเซรามิกหรือดินเผาหล่นแล้วแตกเลย 

Invaso เป็นกระถางฟองน้ำ ซึ่งฟองน้ำที่นำมาใช้ห่อหุ้มคือฟองน้ำชนิดเดียวกับที่ใช้ล้างรถ โดยนักออกแบบอิตาลี Stefano Claudio Bison ด้วยความคิดที่ว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ต้นไม้มีชีวิตอยู่ได้ ดังนั้นฟองน้ำจะช่วยดูดซึมน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื่นแก่ต้นไม้นั่นเอง

นอกจากนี้ประโยชน์ของการใช้วัสดุเป็นฟองน้ำยังช่วยรองรับแรงกระแทกเมื่อกระถางหล่นลงสู่พื้น กระถางไม่แตก และไม่ต้องวุ่นวายหากระถางใหม่อีกด้วย

 

[ Via : Stefano Claudio Bison ]

Views: 262

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service