ข้อดีอย่างเดียวที่ค้นพบจากการหนีน้ำท่วมครั้งนี้

ก็คือ การได้กลับบ้าน หลังจากไม่ได้กลับไปนานมากๆแล้ว

ได้เจอเพื่อนๆ ได้ไปในสถานที่ที่เราเติบโตมา

ได้เจออาจารย์ ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆ ถ้าไม่มี อาจารย์ หนูคงไม่มีวันนี้

เราได้กลับไปใช้เวลากับครอบครัว

ใช้เวลากับตัวเอง พ้นจากความวุ่นวายในเมืองหลวง

ได้กลับมาเป็นตัวตนของเรา

จากการกลับบ้านครั้งนี้เราได้คุยกับพี่คนหนึ่ง

เรื่อง การทำงานออกแบบ 

เรายึดติดกับ ลายเซ็นของตนเอง จนบางครั้งมันก็ตีกรอบให้ตัวเราโดยไม่รู้ตัว

พี่เค้าบอกเราว่า "ให้ทำงานด้วยจิตว่าง"

ลางครั้งเราคงต้องละลายเซ็นของตนเอง เพื่อค้นพบว่า

แท้จริงแล้วตัวตนของเราเป็นอย่างไร

ณ ขณะนี้ อยากเอากรอบสี่เหลี่ยมออกจากตัวเรามากๆ

เราต้องการไอเดีย และ แนวคิดใหม่ๆ ที่คงไม่มีสอนในตำรา

เราอยากจะหาประสบการณ์ และ ความรู้ เพื่อเรียนรู้ตัวตน


Views: 91

Comments are closed for this blog post

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service