รายละเอียดโครงการ ค้นหานักสร้างแบรนด์ Giffarine

รายละเอียดการให้คะแนน 100 (คะแนน)

1.การวิเคราะห์สถานการณ์โดยรวม (10คะแนน)// เดียร์

1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก
-การเมือง
-ระบบเศรษฐศาสตร์
-โอกาส
-ผลกระทบ

2.ความสมบูรณ์ของการสร้างแบรนด์และกลยุทธ์ (40คะแนน)

2.1 Corporate Objective (Vision,Mission,Company Objective)//ใหม่
2.2 Segmentation, Targeting, Positioning//ยีนส์
2.3 Product Life cycle//ยีนส์
2.4 Margeting Mix (7P's)
- Product, Price, Place, Promotion,// เดียร์
-Process, People, Physical evidance//แจ๊ค

3.ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจริง (40คะแนน)//แจ๊ค+ใหม่
การนำความคิดสร้างสรรค์ไปสร้างสรรค์ในแผนงานทั้งหมดเพื่อสร้างจุดเด่นของผลงานให้แตกต่างจากแผนงานอื่น

4.การนำเสนอผลงาน (10คะแนน)//เดียร์+ยีนส์
รูปแบบการนำเสนอ Presentationทีมผู้ส่งผลงาน ต้องเขียนแผนงานการสร้างแบรนด์(งานนี้เด่วคุยกันวันจันทร์ที่ โรงแรมที่ต้องไปสัมนานะ!)

ส่วนนี้ที่ทำกันตอนแรกคือต้องวิเคราะห์ต่อด้วยเอาแค่เนื้อๆนะ..!!!!!


2.1 วัตภุประสงค์ของแผนงาน
2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน(ภาพรวมตลาด,คู่แข่ง,ลูกค้า)
2.3 วิเคราะห์ STP (ให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย)
2.4 แผนการดำเนินงาน
-วิธีการสื่อสาร
-ระยะเวลาและกำหนดการใช้สื่อต่างๆ
-การจัดสรรงบประมาณ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 200ล้านบาท

ส่งเป็นไฟลล์ Power Point 2003

หัวข้องานที่ได้ทำเสร็จแล้วส่งให้เดียร์กับยีนส์ภายในวันที่5นะห้ามrateเด็ดขาด..!

Views: 208

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by deariyo on December 2, 2009 at 6:48am
แกใกล้จะต้องส่งงานกันแระนะ

อันนี้ลองเข้าไปอ่านจะได้รู้ความต้องการของเค้ามากขึ้น


http://www.businessownermag.com/index.php?option=com_content&vi...

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service