สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “FOLLOW” ระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2554

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “FOLLOW” ระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2554 ณ Art Gallery Fashion ชั้น 9 อาคารคุณหญิงพัฒนา (อาคาร 8) มหาวิยาลัยรังสิต

            ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจงานทางด้านการออกแบบเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ
ทิศทางการสร้างกระแสในการออกแบบจากวิทยากรผู้มีความถนัดในแต่ละหัวข้อของงานออกแบบ ดังนี้

หัวข้อ Jewelry Design วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2554
หัวข้อ Packaging Design วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2554
หัวข้อ Furniture Design วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2554
หัวข้อ Consumer Design วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554
หัวข้อ Design Transport วันจันทร์ที่ 7กุมภาพันธ์ 2554

            สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร.0-2997-2200-30 ต่อ 3436 หรือติดต่อ คุณธานี โลเกศกระวี โทร.             084-752-7368   

Views: 346

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service