Cool the World Design Contest 2009
....................................................................

สำหรับ การประกวด “Cool the World Design Contest 2009” เป็นหนึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภาวะโลกร้อนเช่นกัน จัดขึ้นโดย บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี) จำกัด หรือที่ทุกคนจะรู้จักในนามของ “แป้งเย็นตรางู” ได้ร่วมกันกับเซเว่น อีเลฟเว่น และนิตยสาร อะเดย์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนผ่านการ ออกแบบกระป๋องแบบเย็นตรางู รุ่นลิมิเท็ด อิดิชั่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Cool Me Cool the World” ซึ่งสะท้อนถึงความเย็นที่มีต่อตัวผู้ใช้ และร่วมรณรงค์ลดความร้อนให้กับโลกและสังคม โดยจัดขึ้นที่ลานฟอรั่ม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ กิจกรรมดังกล่าวมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 131 ผลงาน และมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้ายทั้งสิ้น 12 ทีมด้วยกัน ทั้งนี้ผู้ที่ได้ตำแหน่งในการประกวดดังนี้

รองชนะเลิศอันดับ 1 มี 2 ทีมเท่ากัน ได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา 40,000 บาท พร้อมแป้งเย็นตรางูใช้ฟรีตลอดปีทั้งครอบครัว คือ

1. นางสาวศิริภัสสร ศิริวิไล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยศิลาปากร คณะมัณฑศิลป ภาควิชาการตกแต่งและเทคนิค ผลงานการประกวดชื่อ “หนีร้อนมาพึ่งแป้งเย็น” นำแนวคิดการออบแบบมาจากการใช้แป้งเย็นทาตัวช่วยคลายร้อน หรือกินน้ำเย็นช่วยคลายร้อน หรือนอนใต้ร่มไม้เพื่อรับลมเย็นโดยไม่ต้องเปิดแอร์ เปิดพัดลมให้เปลืองพลังงาน นอกจากนี้ยังให้ความรู้เพิ่มเติมว่าการเปิดแอร์ 1 ชั่วโมงจะเสียเงิน 18 บาทเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายด้วย นอกจากนี้ยังเสนอแนวคิดให้เลือกใช้ถุงผ้าลดปริมาณการใช้พลาสติกซึ่งย่อยสลาย ยาก แนวคิดทั้งหมดนี้สื่อสารผ่านลวดลายการ์ตูนในอิริยาบทต่างๆ เพื่อสร้างให้น่าสนใจ และเข้าใจง่าย โทนสีที่ใช้จะเน้นขาว-เขียวสื่อถึงความเป็นธรรมชาติ และใช้สีพลาสเทลแทนกลิ่นต่างๆ ของแป้งเย็น
นอกจากนี้ยังได้ให้มุมมองต่อปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ว่า เป็นปัญหาที่สั่งสมกันมานานจากการที่คนทุกคนเป็นผู้กระทำ หากจะต้องแก้ไขก็ควรเป็นเรื่องของทุกคน ในฐานะที่เป็นเยาวชนคิดว่ามันมีวิธีการแก้ปัญหาได้หลายทางเราต้องรวมใจกัน ใช้หลัก “3 R Reduce Reuse Recycle” เพื่อให้โลกคืนกลับสู่สมดุลโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังได้พูดถึงการประกวดครั้งนี้ว่าดีใจที่เข้าร่วมการกิจกรรมใน ครั้งนี้ เพราะมองเห็นเป็นเวทีที่ให้เด็กไทยกล้าแสดง และเก็บเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่สำคัญโจทย์ในการประกวดค่อนข้างท้าทาย และผลงานยังจะถูกนำไปผลิตจริงอีกด้วย ทำให้ดีใจมากเพราะเท่ากับมีส่วนช่วยรณรงค์ลดปัญหาโลกร้อน

2. นางสาววิพรรณ สุขสบาย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ เอกคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ผลงานการประกวดชื่อ “สยิว” มาจากแนวคิดประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อน เราสามารถลดการใช้พลังงานต่างๆ ได้ด้วยการแต่งกายแบบสยิวๆ เวลาอยู่บ้าน ซึ่งเป็นแนวนุ่งน้อยห่มน้อย อาทิ ใส่เสื้อกล้าม กางเกงสบายๆ หรือเน้นแต่งตัวสไตล์ไทย อาทิ ผ้าขาวม้า ผ้าถุง แล้วปะตัวด้วยแป้งเย็นจะได้ไม่ต้องเปิดแอร์ เปิดพัดลมให้เปลืองพลังงาน สื่อสารผ่านลวดลายการ์ตูนรูปคนที่เรียบง่าย ดูสบายตา
“เรามองข้ามปัญหาโลกร้อนนี้มานานเป็นสิบปีแล้วคะ เพิ่งมาตระหนักไม่กี่ปีมานี่เอง เพราะได้รับผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงยอมรับกัน แปลว่าเราเลือกความสะดวก สบาย และมองข้ามปัญหาไว้ก่อนนั่นเอง แต่ก็ยังไม่สายที่จะช่วยกันแก้ไขนะคะ แต่ต้องช่วยกันจริงๆ ทุกคน อาทิ ช่วยกันปิดไฟ ช่วยกันลดการใช้พลาสติก ช่วยกันปลูกต้นไม้เป็นต้น” นางสาววิพรรณกล่าว และให้ความคิดเห็นสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มองว่าเพื่อเก็บ ประสบการณ์เป็นหลัก เพราะที่ผ่านมาส่งงานเข้าประกวดในงานต่างๆ เสมอมาแต่ยังไม่เคยได้รับรางวัลใด จนกระทั่งในการประกวดครั้งนี้ที่สำคัญยังได้รับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการ ทรงคุณวุฒิซึ่งสามารถนำมาพัฒนาและปรับปรุงแนวคิดเพื่อปรับใช้ต่อไป

ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมแป้งเย็นตรางูใช้ฟรีตลอดปีทั้งครอบครัว ยังได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการให้ได้รับตำแหน่ง The Best Presentation ได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมแป้งเย็นตรางูใช้ฟรีตลอดปีทั้งครอบครัว และสมาชิกนิตยสาร a day 1 ปี

คือนางสาวณัฐชดา จันทมาลา และนางสาวเบญจรัตน์ เอี่ยมรัตน์ อายุ 18 ปีทั้งคู่ กำลังศึกษาที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีที่ 1 เอกออกแบบ ซึ่งสมัครแข่งขันแบบทีม จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ผลงานชื่อ “คลูมี คูลเดอะเกมส์” นำแนวคิดมาจาก ฤดูลม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเย็นสบายของประเทศไทย และว่าวงูก็เป็นกิจกรรมที่ต้องเล่นในฤดูลม รวมถึงเป็นกิจกรรมที่สร้างให้เกิดความรัก ความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ดังนั้นจึงนำว่าวงูมาเป็นลวดลายบนหน้ากระป๋อง แล้วปรับให้มีลวดลายที่น่ารัก ส่วนด้านหลังจะสอดแทรกวิธีลดการใช้พลังงาน อาทิ เปิดหน้าต่างรับลมช่วยประหยัดไฟเพิ่มเงินในกระเป๋า หรือช่วยกันปลูกต้นไม้ช่วยลดอุณหภูมิร้อน เพิ่มปริมาณอ๊อกซิเจนให้โลก และแนะนำให้ใช้วิธีการเดินเท้า แทนการใช้พาหนะในการเดินทางระยะสั้น เป็นต้น
“ปัญหาโลกร้อนที่ลุกลามทุกวันนี้เพราะทุกคนละเลยมากกว่าที่จะพยายามแก้ไข คนใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองไปมากมาย จนกระทั่งเกิดผลกระทบถึงรู้สึก และตระหนักในปัญหา ส่วนทางแก้ไขในฐานะเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์อยากที่จะใช้งานออกแบบ หรือความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในการรณรงค์สื่อสารเพื่อให้คนทุกคนเข้าใจ อย่างถ่องแท้และหันมาช่วยกันแก้ไขปัญหาโลกร้อน” นางสาวณัฐชดา และนางสาวเบญจรัตน์กล่าว
ส่วนความรู้สึกต่อกิจกรรมการประกวด ที่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ตนรู้สึกดีใจ ภูมิใจที่ได้เข้าประกวดและได้รับรางวัลและมองว่าเป็นโอกาสที่ได้แสดงออกทาง ความคิดสร้างสรรค์ ที่สำคัญมีส่วนช่วยสร้างความตระหนักเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อน ทำให้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์งานเป็นอย่างมาก


นอกจากนี้ผลงานที่ชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ ทาง บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด จะนำไปผลิตจริงเป็นแป้งเย็นตรางู รุ่น Limited Edition และวางจำหน่ายในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ

Views: 385

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by Benjarat on April 5, 2010 at 11:30am

Comment by KonIssara on December 17, 2009 at 12:26am
เก่งนะ น้อง ปีหนึ่งเอกไรอะ

พี่สื่อสารปี 3

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service