Cardboard Heart Box: กล่องของขวัญแบบจิกซอว์ 'ถอดได้' 'ประกอบได้'

การมอบของขวัญให้แก่คนพิเศษนั้นนอกจากของขวัญแล้วกล่องที่ใส่ของขวัญก็สำคัญไม่แพ้กัน

กล่องของขวัญรูปหัวใจนอกจากความหมายแทนใจจากผู้ให้แล้ว หากแต่ที่มาของกล่องนั้นต้องประกอบด้วยตัวเอง ในแต่ละชิ้นถึงแม่วิธีการจะไม่ยุ่งยากแต่หากจะตีความออกมาแล้วนั่นอาจหมายถึง การก่อร่างสร้างความรักจากการประกอบหัวใจจากชิ้นส่วนแต่ละชิ้น แต่ละชิ้น (ถึงตรงนี้หวานจนเลี่ยนไปไหม) Cardboard Heart Box ที่เห็นอยู่นี้ทำจากกระดาษแข็งรีไซเคิล ใช้การตัดด้วยเลเซอร์เป็นชิ้นส่วนต่างๆ มีคู่มือประกอบอย่างชัดเจน

การแสดงความรักด้วยการมอบของขวัญให้แก่กันถือเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าลืมมอบของขวัญกับโลกใบนี้ของเราด้วยนะ

[ Via: Think Geek ]

Views: 861

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service