ARTIST STATEMENT

ถ้าต้องการสร้างของชิ้นหนึ่งที่มีคุณค่าและทรงพลัง ของชิ้นนั้นมักจะประกอบไปด้วยปัจจัย และองค์ประกอบหลายสิ่งเข้าด้วยกัน ข้าพเจ้าเรียกหน่วยย่อยๆนั้นว่า Modular ซึ่งงานของข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจาก ความคิดที่ว่าทุกวันนี้ข้าพเจ้าหันไปมองสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือ สิ่งของ ข้าพเจ้าได้เห็นถึงรูปทรง Primary form ที่เป็น Modular เล็กๆ ประกอบเข้าด้วยกัน ได้อย่างน่าอัศจรรย์ จนบางครั้งข้าพเจ้าคิดว่า พระเจ้าได้สร้างโลกไว้ให้มีแค่ Primary Form สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม แล้วให้หมู่ทวยเทพ และมนุษย์ นำมาประกอบสร้างสรรค์เป็นสิ่งต่างๆ ที่อัศจรรย์และทรงพลัง จุดมุ่งหมายของข้าพเจ้าก็เช่นกัน งานของข้าพเจ้าต้องการแสดงถึง การประกอบและการสร้างสรรค์ของ modular ตลอดจนการเคลื่อนที่ของ Primary form ที่ทำให้เกิด Perception และ Optical art

แนวคิดของข้าพเจ้า คือ ข้าพเจ้าต้องการที่จะนำเสนอความสำคัญของ Primary form และการสร้างสรรค์งานในรูปแบบ Modular Structures ซึ่งแนวคิดส่วนตัว ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์งานจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นรากของ งานศิลปะ สิ่งนั้นคือ ทัศนธาตุ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังคิดต่อไปอีกว่าข้าพเจ้ายังสามารถที่จะสร้างสรรค์งานจาก Primary form ได้อีกมากมาย จะกระโดดไปทำงาน Abtract หรือ Free Form ไปทำไม? ทั้งที่ Primary form เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวไม่น่ามองข้ามสิ่งนี้ไป บางคนมักจะมองสิ่งที่กระโดดไปไกลจากตัวเอง ซึ่งสุดท้ายก็ต้องกลับมามองสิ่งที่ใกล้ตัวอยู่ดีเพื่อที่จะ รับรู้และเรียนรู้มัน

ข้าพเจ้าเติบโตมาจากการเป็น Creative Motion Graphic Designer ซึ่งงานส่วนมากของข้าพเจ้า ทำเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพียงอย่างเดียว ทั้งที่ๆ ข้าพเจ้ามีความคิดที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่เต็มหัว ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถดึงมันออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ บางครั้งที่ข้าพเจ้าดึงมันออกมาใช้ สุดท้ายมันก็จะกลายเป็นงานที่ข้าพเจ้าไม่ชอบใจนักเพราะว่าความเป็นตัวของตัว เองถูกดึงไปเป็นส่วนมาก บางงานแทบไม่มีความหมายของคำว่า สุนทรียภาพ เลย และเมื่อข้าพเจ้าโต้แย้งไป มักจะโดนคนตั้งคำถามว่า ลูกค้าคือใคร ? พระเจ้าหรือเปล่า? ซึ่งข้าพเจ้าเบื่อกับคำถามนี้ ข้าพเจ้าจึงเริ่มถอยห่างออกมาจากวงการ Commercial และถามตัวเองว่าศิลปะนี้คืออะไร ? ถ้าข้าพเจ้าทำในรูปแบบนี้ต่อไป ข้าพเจ้าก็คงเป็นแค่คนที่คิดแต่ในกรอบและทำแค่ตามคำสั่งไม่ต่างจากกรรมกรที่ สามารถทำงานศิลปะได้ สิ่งๆ นั้นจะกลืนความเป็นตัวตนของข้าพเจ้าไปทีละนิด ซึ่งข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะเป็นแบบนั้น ข้าพเจ้าจึงเริ่มทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง และศึกษาตนเองไปควบคู่กันว่าตนเองเป็นแบบใด ? จิตใต้สำนึกเป็นอย่างไร ? และต้องการอะไร ? ซึ่งบางครั้งงานศิลปะ ของข้าพเจ้า มักจะออกมาจากจิตใจสำนึกโดยบังเอิญ มาจนถึงบัดนี้ข้าพเจ้าก็ยังทำงานอยู่กับการศึกษาตัวตน การรับรู้ และการนำสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ใช้ ข้าพเจ้ายังมีแนวคิดที่ว่า ถ้าข้าพเจ้ายังไม่รู้จักตัวเองดีพอ จะรู้จักโลก รู้จักผู้อื่นได้อย่างไร เมื่อใดที่รู้จักตัวเองดี รู้จักโลก รู้จักผู้อื่น เมื่อนั้นคงจะมีสิ่งที่ข้าพเจ้าทำเพื่อสร้างสรรค์โลกใบนี้ไม่มากก็น้อย.

Views: 1221

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service