AluMosaics: ศิลปะจากกระป๋องน้ำอัดลม โดย Jeff Ivanhoe

จินตนาการของมนุษย์ไร้ขอบเขต ภาพหนึ่งภาพนอกจากสามรถเล่าเรื่องราวได้อย่างไม่สิ้นสุดแล้ว เทคนิคของการสร้างภาพยังแตกต่างกันออกไปตามความถนัดของศิลปินผู้สร้างภาพเหล่านั้นด้วย

Jeff Ivanhoe เลือกใช้กระป๋องอลูมิเนียมที่ผ่านการใช้งานแล้วแต้มแต่งแทนสีสันประกอบกันเป็นรูปภาพต่างๆได้อย่างน่าทึ่ง กระป๋องน้ำอัดลมรวมถึงกระป๋องเบียร์ต่างๆ ผานการทำความสะอาด ตัดให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กมากมายหลายพันชิ้นนำมาประกอบกันเป็นภาพหนึ่งภาพที่สามรถบอกเล่าเรื่องราวของศิลปินมากกว่าไอเดียบรรเจิดแล้วยังสื่อถึงความอดทนและหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยพลังในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Jeff Ivanhoe นอกจากจะสร้างผลงานของตัวเองแล้วเขายังเปิดสอนเทคนิคในการนำกระป๋องอลูมิเนียมมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะอีกด้วย

[ Via: Jeff Ivanhoe ]

Views: 1012

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service