สุดยอดนวัตกรรม...ปั้นทรายให้เป็นตัว(งาน) ด้วย 3D Printer พลังแสงอาทิตย์ของ Markus Kayser

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เป็นของ Markus Kayser ซึ่งได้ออกแบบ และคิดค้น สุดยอดเครื่องพิมพ์ 3 มิติขึ้น โดยใช้พลังงานทั้งหมดในการขับเคลื่อนกลไกจากธรรมชาติื เจ้าเครื่องนี้นั้นได้ถูกติดตั้งและทดสอบที่ ทะเลทรายในประเทศ อียิปต์ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ด้วยกัน โดยใช้แผงโซล่าเซลล์เป็นตัวแปลงจากพลังงานแสงมาเป็นพลังงานในรูปแบบประจุไฟฟ้าแล้วนำไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ โดยติดตั้งเครื่องยิงเลเซอร์ซึ่งมีเลนส์เพื่อใช้รวมแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ ยิงไปที่ทรายซึ่งวัตถุดิบที่นำมาผลิตผลงาน จนกลายเป็นรูปทรงต่างๆ ขึ้นมาได้อย่างน่าทึ่ง

 

 

[ via: Solar Sinter, Designboom ]

 

Views: 709

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service