ลูกแกะหลงทาง เจ้าปรารถนาสิ่งใด...?


เจ้าปรารถนาจะกลายเป็นม้างามสง่าเฉิดฉาย ?

จงมองดูเถิด..ดวงดารานั่น

เมื่อเจ้าเอื้อมถึง..ความปรารถนาจะเป็นจริง... .

Views: 85

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service