หนังสือคือความรู้ไม่มีวันจบ ภาษาไทยเป็นภาษาสวยงาม
และพลิกผันได้ตามสถานการณ์ มีความคมคายในความหมาย
ลองนั่งอ่านประโยคไหนก็ได้ อ่านทีละตัว มีความหมายหมด

ภาษาสนองท้องถิ่นไทย
ในความหมายมีความลึกซึ้งยิ่ง
คำเรียง เปรียเปรย ตามความจริง
ควรค่ายิ่ง อนุรักษ์ ภาษาไทย

ผมรักประเทศไทย

Views: 60

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service