ขอเชิญร่วมงานพิธีอัญเชิญผ้าแดง และพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

ขอเชิญร่วมงานพิธีอัญเชิญผ้าแดง และพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ในระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม- ๔ พฤศจิกายน๒๕๕๒

งานดังกล่าวเป็นงานใหญ่ประจำปีของวัดที่สืบทอดกันมานับร้อยปี

กิจกรรมภายในงาน
ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ณ บริเวณพระบรมบรรพต ภูเขาทองและลานพระวิหาร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ดังนี้

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ พิธีอัญเชิญผ้าแดงและพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เทศกาลงานสมโภชองค์พระบรมสารีริกธาตุ กิจกรรมตลาดไทยย้อนยุค

๒๙ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เทศกาลงานวัดภูเขาทอง

Views: 84

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service