เวลาที่ว่าง

เราจะคิดไปเรื่อย

อะไรก็จะเข้ามาสุมอยู่ในหัวเสียหมด

แต่ถ้าเราเอาสิ่งที่เราคิดไปทำจริงๆล่ะ

เราก็จะไม่ว่างแล้วล่ะสิ

Views: 116

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service