ประกวดภาพถ่าย "ภาพใหม่ แปดริ้ว เมืองน่าอยู่"

   เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จัดประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "ภาพใหม่ แปดริ้ว เมืองน่าอยู่"

 การส่งผลงานภาพถ่ายได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552    

Views: 77

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service