รับรู้ได้ด้วยใจ

ร่างกายใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนในการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ภายนอก

...ร่างกายใช้ตารับรู้ภาพ สีที่มองเห็น

...ร่างกายใช้หูรับรู้เสียงที่ได้ยิน

...ร่างกายใช้จมูกรับรู้กลิ่นที่ได้ดม

...ร่างกายใช้ลิ้นรับรู้รสที่ได้ชิม

...ร่างกายใช้ผิวหนังรับรู้สัมผัส แรงกดทับ และความเจ็บปวด

แล้วร่างกายใช้ใจรับรู้สิ่งใด 

...ความพอใจ

...ความเสียใจ

...ความเศร้าใจ

...ความเห็นใจ

...ความดีใจ

...ความเข้าใจ

...ความอาลัย

สิ่งใดที่รับรู้ด้วยใจ

Views: 166

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service