'อุโบสถเงิน' แห่งเดียวของโลก โลหะดุนลายมรดกหัตถศิลป์ช่างล้านนา

อุโบสถเงิน แห่ง วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ ตั้งอยู่ในชุมชนวัวลายซึ่งเป็นชุมชนช่างเงินเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ โดยได้ความรู้การทำเครื่องเงินมาจากช่างพุกามอีกทอด อุโบสถวัดศรีสุพรรณถูกสร้างขึ้นใหม่แทนหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม ตัวอุโบสถก่ออิฐถือปูน เสริมด้วยเหล็ก จากนั้นจึงประดับประดาห่อหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นเงินผสมที่ผ่านการดุนลวดลายให้แผ่นโลหะเกิดรอยนูน ผนังอุโบสถจึงดูเหมือนภาพสามมิติบันทึกเรื่องราวทางพุทธศิลป์ เทคนิคการดุนลายของช่างโบราณจะเป็นการดุนลายด้านในเพียงชั้นเดียว แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นดุนลายสองชั้นและสามชั้นเพื่อให้เกิดภาพนูนสูง ซึ่งเป็นเทคนิคที่ยากและต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก อุโบสถเงินไม่ได้มาจากน้ำเงินเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากสีเงินของหยาดเหงื่ิอแรงกายผู้สร้างสรรค์ผลงานอีกด้วย

[ via: watsrisuphan ]

Views: 1124

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service