เหมือนสายลมพัดผ่าน~

เหมือนสายลมพัดผ่าน~

          พัดเอาดินทรายไป~

          พัดเอาละอองน้ำไป~

          พัดเอาเมฆบนฟ้าไป~

แต่...  แผ่นดินก็ไม่ได้หายไปไหน

          ละอองน้ำก็ไม่ได้หายไปไหน

          เมฆบนฟ้า แม้จะเปลี่ยนรูปแต่่มันก็ยังคงล่องลอย

          และยังคงเป็นเมฆก้อนเดิม~

ดังเช่นตัวฉัน...ที่ถูกสายลมพัดพาไปตามที่ต่างๆเรื่อยมา

และก็ตกลงในที่ที่ต่างออกไป

          ครั้งไหนที่ลมแรงมากพอ~

สายลมก็จะพาฉันล่องลอยไป... สู่ที่ใหม่ๆเสมอ

          เพื่อ...ให้ฉันได้เปลี่ยนรูปร่าง

          เพื่อ... ให้ฉันได้เปลี่ยนสถานะ

          เพื่อ... ให้ฉันได้เปลี่ยนภูมิศาสตร์

โดยสุดท้ายแล้ว...

ฉันก็ยังคงเป็น " คนๆเดิม "

Views: 131

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service