ขวดพลาสติกอเนกประสงค์...

ขวดน้ำผลไม้พลาสติก ถูกรีไซเคิลได้ด้วยมีดคัตเตอร์เพียงสิ่งเดียว ขวดน้ำพลาสติกหากไม่รีไซเคิลก็จะกลายเป็นขยะให้เราเห็น ได้ทั้วไป ไม่ว่าในเมืองหรือในชนบท จนเป็นสิ่งที่ทำให้เราเบื่อหน่าย ขวดที่สามารถรีไซเคิลได้จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิต ให้พบความสุขสมบูรณ์

การออกแบบขวดพลาสติก ที่อำนวยและเพิ่มจุดประสงค์การใช้งานน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ การรีไซเคิลได้ดีที่สุด เช่น ขวดพลาสติกในภาพ ใช้เพียงมีดคัตเตอร์ ก็เปลี่ยนจากขยะเป็น พวงกุญแจและกล่องอเนกประสงค์ ได้โดยไม่ลำบาก (ไม่ทราบว่าผู้ออกแบบตั้งใจหรือบังเอิญให้ขวดรีไซเคิลได้ง่าย) ยังมีขวดพลาสติอีกจำนวนมากที่ควรเอาขวดน้ำผลไม้ขวดนี้ไปศึกษา หากไม่อยากเป็นขยะของชาวโลก

ขวดจะเป็นได้มากกว่าขวด หากผู้คนสนใจและให้ความสำคัญกับขวดพลาสติก เดี๋ยวนี้คนใช้ขวดแทนแก้วน้ำกันมากขึ้น ขวดได้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวัน เขามามีส่วนร่วมทั้งในความทุกข์และความสุข ในทุกช่วงเวลาของชีวิต หากคนละเลยขวด ก็คงเหมือนละเลยช่วงเวลาแห่งความทุกข์และความสุขของตนเองไปตลอดกาล

Views: 2671

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by lynn on August 2, 2011 at 3:17pm

เก๋ดีจัง ^^

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service