เจดีย์วัดพระธาตุผาแก้ว สถาปัตยกรรมไทยไร้พรมแดน


"เจดีย์พระธาตุผาแก้วการออกแบบตามหลักธรรมะ ธรรมชาติของศิลปะที่ถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว"

เจดีย์องค์ใหญ่สวยงามตระการตานี้ไม่ได้มีดีแค่ความสวย หากเป็นสุดยอดการออกแบบที่ผสมผสานศิลปะทั้งแบบพุทธ คริสต์ อิสลามเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เจดีย์โมเดิร์นทรงกลีบดอกบัวซ้อนเป็นชั้นขึ้นไปตามคติความเชื่อในศาสนาพุทธเกี่ยวกับภพภูมิชั้นต่าง ๆ ตัวกลีบบัวมีกลิ่นอายศิลปะแบบโกธิค ซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้าเป็นเสาสูงอย่างวิหารโรมัน ซุ้มหลังคาแบบวิมานสี่ทิศประดับปลายยอดแหลม ตกแต่งประดับประดาด้วยโมเสกถ้วยชามเบญจรงค์ แก้วหินมีค่า เปลือกหอย กรวดทราย หินสี ลูกแก้ว กระเบื้อง ชวนให้คิดถึงงานของเกาดี้แต่ต่างตรงเขาไม่มีเครื่องเบญจรงค์เหมือนเรา ยามเพ่งมองด้วยความลึกซึ้งก็จะพบกับศิลปะและลวดลายไทยสวย ๆ บนเศษถ้วยชามเคยมีราคา แทรกคติธรรมแห่งการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป 

 

 

[via: Phasornkaew]

Views: 1834

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service