๑๐๐ ปี วิถีแห่งวชิราวุธ

".....เจ้าเหล่านี้ข้าถือเสมือนลูกของข้า
ส่วนตัวเจ้า เจ้าก็ต้องรู้สึกว่าข้าเป็นพ่อเจ้า
ธรรมดาพ่อกับลูก พ่อย่อมอยากให้ลูกดีเสมอ
ถ้าลูกประพฤติตัวดีสมใจพ่อ พ่อก็มีใจยินดี
ถ้าลูกเหลวไหลประพฤติแต่ความเสื่อมเสีย พ่อก็โทมนัส
ลูกคนใดที่ประพฤติตนเลวทรามต่ำช้า
เป็นเหตุให้พ่อได้ความโทมนัส
ลูกคนนั้นเป็นลูกเนรคุณพ่อ....."

พระราชดำรัสแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ลูกวชิราวุธทุกคนจำขึ้นใจ
นำมาซึ่งความเป็นวิถีวชิราวุธของพวกเีรา
"นอกจากพ่อแม่ ที่นี่เป็นที่ที่ให้และสอนทุกอย่างกับผม"

และด้วยโอกาสที่ วชิราวุธวิทยาลัยจะครบ ๑๐๐ ปี ในปี ๒๕๕๓ นี้
จึงขอเชิญพี่น้องโอวี และผู้ที่สนใจติดตามสกู๊ปพิเศษเรื่อง วชิราวุธ 100 ปี ทาง CNN วันอาทิตย์ ๑๒ ก.ค. เวลา 10:30-11:00 น.

Views: 112

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service