งานแถลงข่าวครอบรอบ 10 ปี MPC

มีโอกาสเข้าร่วมงานแถลงข่าว ของ MPC MUSIC 
ได้เจอ ศิลปิน นักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง หลายท่านเข้าร่วมงานด้วย
เลยเอาคลิปบรรยากาศในงานและทัศนะเกี่ยวกับลิขสิทธ์เพลงเท่าที่พอจำได้ มาฝากๆกัน

คลิปบรรยากาศในงาน MPC

ศิลปินร่วมงานเลยแล้วกัน วง 2 is better than 1  คุณเบลล์ นันทิตา ฆัมภิรานนท์

คุณเบลล์และ วง 2 is better than 1 ใ้ห้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์เพลง
" ปัจจุบัน ศิลปิน ได้รับการคุ้มครองมากขึ้น
และเริ่มมีรายได้จากผลงานตัวเองดีขึ้น จากการดาวน์โหลดที่ถูกต้อง
และการดูแลผลประโยชน์จากผลงานของศิลปินที่ถูกนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆ "


คุณแต๋ม  ชรัส เฟื่องอารมณ์
" อยู่ในวงการมานาน มีผลงานออกมามากมาย ไปไหนก็ได้ยินคนร้องเพลงเรา 
ตามร้านต่างๆก็เปิดเพลงเรา แต่เชื่อไหม ผลตอบแทนกลับมายังตัวเจ้าของผลงานน้อยมาก
ดีที่ตอนนั้น ทำงานประจำควบคู่ไปด้วย เลยผ่านช่วงแย่ๆมาได้ ดีใจที่ศิลปินรุ่นน้องๆยุคนี้
มีการดูแลลิขสิทธิ์เพลง ช่วยให้ได้ผลตอบแทนการทำงานดีขี้นมาก "


นักดนตรี มือกีตาร์จากวงดนตรีอัลเทอร์เนทิฟร็อค ที่ดังที่สุดวงนึงของเมืองไทย Modern Dog
คุณเมธี น้อยจินดา
" สำหรับนักดนตรี เมื่อมีการดูแลเรื่องลิขสิทธิ์และผลประโยชน์ต่างๆที่ควรได้รับ
ก็จะมีสมาธิกับงานสร้างสรรดนตรีได้เต็มที่ ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง "


นักแต่งเพลง มีผลงานแต่งเพลงดังๆให้นักร้องมากมาย
ปัจจุบัน เป็นเจ้าของค่ายเพลง Classy Record
คุณป๊อก-ทวิษย์ชญะ ตั้งสหะรังษี หรือ Jack Russell

" โลกอินเตอร์เน็ต หรือ โซเชี่ยล เน็ตเวิร์ค ในแง่ดีก็คือผลงานของเราถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลก
บางครั้งเรายังไม่รู้เลยว่า ต่างประเทศที่มาซื้อเพลงของเรา ไปรู้จักเพลงของเราได้อย่างไร
แต่อยากจะบอกว่า เพลงของไทย สไตล์ของไทยนั้น มีเสน่ห์ มาก
หลายประเทศที่ติดต่อเข้ามาขอซื้อลิขสิทธ์เพลงจากผมไป บอกว่าซาวด์แบบนี้ พวกเขาทำไม่ได้
ดังนั้น วงการดนตรีของไทย ยังอยู่ได้ และมีอนาคต ถ้าเรามีการจัดการเรื่องลิขสิทธ์กันอย่างถูกต้อง  "


ที่นี้มาฟังทัศนะของ ผู้บริหารของ MPC กันบ้าง
คุณ นัดดา บุรณะศิริ  
"รายได้ค่าลิขสิทธิ์ต่อหน่วยประชากรของไทยยังน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลก
คือ น้อยกว่ามาเลเซีย 5 เท่า น้อยกว่าสิงคโปร์ 25 เท่า น้อยกว่าฮ่องกง 28 เท่า 
และน้อยกว่าแคนาดาถึง 300 เท่า"

"ยังมีธุรกิจหลายประเภทและจำนวนมาก
ที่นำเพลงที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจของตัวเอง 
แล้วไม่ยังไม่เข้าใจหรือไม่ทราบ ว่าต้องจ่ายค่าลิขสิทธ์อย่างไร 
ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจน"


คุณ รณพงศ์ คำนวนทิพย์ กรรมการบริหาร MPC MUSIC
 "การเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ต่อธุรกิจที่นำเพลงไปใช้เป็นอย่างมาก
ว่า การใช้งานเพลงลักษณะไหนที่ต้องเรียกเก็บ 
ทำไมต้องเก็บ  เจ้าของลิขสิทธ์เพลงนั้นจะได้รับอย่างไร"

" ที่ผ่านมา มีการเรียกเก็บลิขสิทธิ์อย่างไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ไม่โปร่งใส 
โดยกลุ่มที่แอบอ้างสิทธิ์หรือใช้วิธีเรียกเก็บในรูปแบบต่างๆ
ที่ทำให้เกิดภาพลักษณ์หรือความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการเก็บค่าลิขสิทธิ์ 
ซึงตรงนี้ต้องมีการอธิบายกันอย่างละเีอียดและทำความเข้าใจกันให้มากขึ้น"

รักศิลปิน รักดนตรี อย่าลืม ซื้อหรือโหลดเพลงอย่างถูกลิขสิทธิ์
และไม่นำเพลงไปใช้อย่างละเมิดลิขสิทธิ์ศิลปินนะครับ


ข้อมูลเพิ่มเติม
 (MPC MUSIC คือ บริษัทมีหน้าที่ดูแลและให้อนุญาตการนำเพลงที่มีลิขสิทธิ์ของสมาชิกบริษัทไปใช้งานเผยแพร่ในที่ต่างๆ 
โดยมีสมาชิกเป็นค่ายเพลงใหญ่ๆทั่วโลก เช่น EMI, SONY, UNIVERAL, WARNER 
และค่ายเพลงไทยและศิลปินไทยเป็นสมาชิกจำนวนมาก)

สิทธิ 10ประเภทในงานสร้างสรรค์
1. สิทธิในการทำซ้ำ
คือสิทธิในการทำขึ้นใหม่ในรูปแบบเดิม ไม่ว่าจะเป็นการปั๊มแผ่นซีดีขึ้นใหม่ 
หรือการCopy ไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์
2. สิทธิในการนำงานนั้นไปประกอบสื่ออื่น [Synchronization] 
เช่น นำไปประกอบภาพเคลื่อนไหว (MusicVideo) 
หรือนำไปประกอบเรื่องราว (เพลงประกอบภาพยนตร์)
3.สิทธิในการจำหน่ายจ่ายแจก 
คือ สิทธิในการทำสำเนาและนำสำเนานั้นออกแจกจ่ายหรือจำหน่ายต่อสาธารณชน
หรือแม้แต่การนำเนื้อเพลงขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ หรือพิมพ์เนื้อเพลงลงสิ่งพิมพ์
4. สิทธิในการให้เช่า
คือสิทธิที่จะนำงานในรูปแบบต่างๆ ออกให้เช่าใช้เพื่อการค้า
5. สิทธิในการนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
คือสิทธิในการนำงานที่สร้างสรรค์นั้นออกเผยแพร่ทั้งการนำออกอากาศ
ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต หรือวิธการอื่นๆ ที่ทำให้ผู้อื่นสามารถรับชมรับฟังผลงานนั้นได้
6. สิทธิในการแพร่เสียงแพร่ภาพ 
คือสิทธิที่จะนำงานออกเผยแพร่ทางวิทยุหรือโทรทัศน์
(เป็นส่วนย่อยของการนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน)
7. สิทธิที่จะนำงานนั้นออกแปลเป็นภาษาอื่น
8. สิทธิที่จะดัดแปลงหรือเรียบเรียงใหม่
9. สิทธิที่จะนำงานออกแสดงในที่สาธารณะ เช่นการแสดงสด การเปิดแผ่น เปิดวิทยุ
10. สิทธิโดยชอบธรรม เช่น สิทธิที่จะได้รับการให้เครดิตชื่อเมื่อนำงานไปใช้
หรือให้การอ้างอิงถึงแม้งานจะถูกซื้อสิทธิหรือดัดแปลงไปแล้ว เป็นต้น

ซึ่งการให้อนุญาตคนอื่นใช้สิทธิเหล่านี้
มีการบัญญัติไว้ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ว่าเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์
และมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกร้องค่าตอบแทน หรือที่เรารู้จักกันในนามค่าลิขสิทธิ์

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.mpcmusic.co.th/

Views: 106

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service