Finalday's Blog (1)

รักครั้งแรกของผมแต่...ครั้งสุดท้ายของเธอ

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเขียนขึ้นนานมากแล้ว...แต่อ่านทีไรก็ยังรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้อ่านมัน

ผมขอฝากเรื่องนี้ไว้สักเรื่องแล้วกันนะครับ อาจไม่ได้ใช้สำนวนหรือวลีที่สวยหรูแต่ทั้งหมดมันกลั่นกรองออกมาจากใจครับ ^_^…

Continue

Added by finalday on March 3, 2010 at 4:30pm — 10 Comments

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service