Mr.Sittichai Suksri-in's Blog – September 2011 Archive (1)

ถูกหรือผิด ??

คำว่า"ถูก" กับคำว่า "ผิด" อะไรเป็นเป็นตัวตัดสินว่า "ถูก"หรือ "ผิด" ตัวผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจ แต่สองคำนี้กับมีผลกับมนุษย์เราทุกระดับชนชั้น จนผมสงสัยว่า ถ้าเกิดมีการตั้งประเด็นว่าใครผิด ใครถูก สิ่งไหนคือถูก สิ่งในคือผิด มนุษย์แต่ละพวกพ้องก็จะบอกว่าฉันถูก อีกฝ่ายผิด อีกฝ่ายก็จะบอกว่าฉันถูก อีกฝ่ายผิด หรือจริงๆ แล้วทุกคนชอบมองแต่คนอื่น จนลืมที่จะมองตัวเองไปว่า "อ้อ....ผมผิดครับ ขอโทษครับ แล้วผมจะปรับปรุงครับ" กับผมถูก หรือฉันถูกอยู่แล้วไม่มีอะไรจะต้องแก้ไขนี่…

Continue

Added by Mr.Sittichai Suksri-in on September 14, 2011 at 9:30pm — No Comments

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service