JOoPaJuBBzZ's Groups (18)

 • Typography

  352 members Latest Activity: Sep 20, 2017 กลุ่มสำหรับชาว Typo และผู้สนใจทุกคนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิค และสามารถนำผลงานของตน หรือนำข่าวสารต่างๆ มาแบ่งปันกันได้

 • Panorama Photography

  260 members Latest Activity: May 15, 2013 สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพแนว Panorama ทุกคน. / What's Panorama Photography? What equipment do I need? How to shoot?

 • Film Photography

  435 members Latest Activity: Jun 26, 2014 Welcome to the film photography group, the best source for who hoping to learn about film photography /…

 • Graphic Design

  853 members Latest Activity: May 5, 2017 Designer Meeting Room - Creative Sharing Space

 • Digital Darkroom

  611 members Latest Activity: Oct 20, 2015 สำหรับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ Adobe Photoshop, Adobe Lightroom หรือการ การ process และการ retouch ภาพ รวมทั้งเรื่องของ software และ hardware…

 • Wedding Photography

  229 members Latest Activity: Sep 5, 2015 ห้องสำหรับช่างภาพ และผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ wedding สำหรับแบ่งปัน ข้อมูลข่าวสาร เทคนิค จากช่างภาพผู้มีประสบการณ์มากมายทังในและต่างประเทศ

 • Portraits Photography

  745 members Latest Activity: Sep 18, 2015 We Love Portraits / กลุ่มสำหรับผู้ที่ชอบการถ่ายภาพ portrait ไม่ว่าคุณจะเป็นช่างภาพ นางแบบ ช่างแต่งหน้่าหรือทำผม สำหรับทุกคนทุกประสบการณ์…

 • Lomography

  312 members Latest Activity: Nov 14, 2013

 • 3D Graphics

  301 members Latest Activity: May 5, 2017 This group is dedicated to all artist of all level who want to explore new ideas, gain new knowledge and upgrade their skill in computer graphics, 3D…

 • Black & White Photography

  559 members Latest Activity: Oct 11, 2016 Black & White Lover / ห้องของคนรักภาพถ่ายขาว-ดำ

 • Landscape Photography

  625 members Latest Activity: Oct 11, 2016 For landscape people

 • Architect Club

  195 members Latest Activity: Oct 20, 2015 ผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบ และ ผู้ที่สรรสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆทางการออกแบบทางสถาปัตกรรม

 • Macro Photography

  142 members Latest Activity: Dec 29, 2013

 • Architectural Photography

  388 members Latest Activity: May 5, 2017 Space for all architectural photography's lovers / พื้นที่สำหรับทุกคนที่รักงานถ่ายภาพสถาปัตยกรรม เชิญครับ

 • Travel Photography

  426 members Latest Activity: Nov 9, 2015 สำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวถ่ายภาพ สามารถแบ่งปันข้อมูลและรูปภาพกันได้ หรือมีเที่ยวที่ไหนประทับใจเอามาเล่าให้เพื่อนๆ สมาชิกฟังได้ครับ

 • Illustrators

  746 members Latest Activity: Nov 10, 2017 Community for Illustrators : สำหรับทุกคนที่สนใจหรือทำงานด้านนี้ ทั้งที่เขียนเองและใช้โปรแกรม Adobe Illustrators สามารถนำผลงานของตน…

 • Fine Art Photography

  692 members Latest Activity: Mar 4, 2015 Fine art photography refers to photographs that are created to fulfill the creative vision of the artist.

 • Interior Design

  366 members Latest Activity: Oct 20, 2015 ห้องสำหรับมันฑณากร ผู้ที่กำลังศึกษา หรือผู้ที่สนใจ
  ยินดีต้อนสู่ห้อง Interior designer เชิญเพื่อนๆ แนะนำตัวกันได้ตามสบาย สามารถนำผลงานของตน…

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service