คงจะผ่านหูผ่านตาหลายคนแล้ว. แต่คงจะมีบางคนที่ยังไม่เคยดู.
ภาพเขียนของ vincent van gogh ศิลปินชื่อกระฉ่อนโลก บวกกับเพลง starry night ของ don mclean.
ซึีงชื่อเพลงก็นำมาจากชื่อภาพชิ้นหนึ่งของ vincent van gogh นั้นเอง.

' />

Views: 68

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service