[ Job ] The Cosmetics รับสมัคร Creative Graphic Designer

บริษัท เดอะคอสเมติกส์ จำกัด

Online Beauty Store อันดับหนึ่งใน Instagram จำหน่ายเครื่องสำอางค์ออนไลน์รูปแบบใหม่ ที่เปลี่ยนประสบการณ์การซื้อขายที่น่าเบื่อให้มีสีสัน และมีความสนุกมากยิ่งขึ้น นำเสนอสินค้าด้วยความ Creative เปิดรับทุกความคิดเห็น เน้นความคิดสร้างสรรค์ ต้องการทีมงานที่มีความทันสมัย แอคทีฟ มีความรับผิดชอบ และมีทันศนคติที่ดีมาร่วมงาน

สถานที่ทำงาน : ซอยสุขุมวิท39, BTS พร้อมพงษ์ ใกล้ห้าง Emquatier

IG&IG TV : thecosmeticsofficial // www.thecosmetics.co.th

 

Creative Graphic Designer

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

 • ออกแบบงานดีไซน์ในรูปแบบของ Info Graphic และ Content ลง Social Media ที่เป็นงานวาดได้อย่างรวดเร็ว และสวยงาม
 • ออกแบบ ดีไซน์ จัดการงานกราฟิกให้ตรงตามโจทย์ที่ได้รับ และพร้อมปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้สมบูรณ์จนแล้วเสร็จ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และแนวทางใหม่ๆในการผลิตชิ้นงาน
 • สามารถจัดทำชิ้นงานของตนได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงต่อเวลาอยู่เสมอๆ
 • จัดเก็บข้อมูล และชิ้นงานเข้าคลังตามรูปแบบและวิธีการขององค์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ตกหล่น
 • ประสานงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอๆ มีความพร้อมที่จะแก้ไข และปรับปรุงชิ้นงานให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และบรรลุเป้าประสงค์สูงสุดของชิ้นงานนั้นๆ
 • มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง หรือพัฒนาชิ้นงานให้ดีที่สุด
 • ผลิตชิ้นงานได้ตรงกับ อัตลักษณ์ และสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้อย่างสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และหลากหลาย
 • สามารถบริหารจัดการงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งจากผู้บังคับบัญชาและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตาม และพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงอัลกอริทึมต่างๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อคงความเป็นผู้นำในด้านสื่อออนไลน์ขององค์กร
 • ติดตามข้อมูลข่าวสารทั่วไปที่เกิดขึ้นในวงสังคม และนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการนำเสนอเนื้อหา เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์

Qualification

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในด้านการผลิตสื่อออนไลน์ หรือการจัดการเกี่ยวกับสื่อออนไลน์
 • มีประสบการณ์การในการจัดการการผลิตสื่อออนไลน์
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการและกระบวนการในด้านการผลิตสื่อออนไลน์
 • มีความคิดสร้างสรรค์และรักในงานการทำสื่อออนไลน์
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรู้ ความเข้าใจสื่อออนไลน์ ศึกษาหาไอเดีย พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • หากมีความสามารถด้านการวาดรูปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์การทำงานใน Marketing Agency จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


หากสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรา สามารถส่ง resume พร้อมผลงานที่ผ่าน และเงินเดือนที่คาดหวังเข้ามาได้ที่ humanresource01@thecosmetics.co.th 

พวกเรารอที่จะได้ร่วมงานกับทุกคนอยู่นะคะ

The Cosmetics Team

Views: 60

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service