คุณสมบัติ
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านอักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ชอบอัพเดทเรื่องราวรอบตัว สนใจในด้านแฟชั่น บิวตี้ ศิลปะ ไลฟ์สไตล์แง่มุมต่างๆ
-มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางด้านการเขียนได้ดี
-มีความสามารถในการค้นหาเรื่องราวหรือไอเดียต่างๆ ที่น่าสนใจและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
-มีทักษะในการพัฒนา content ที่น่าสนใจเพื่อส่งเสริมฝ่ายบริหาร ฝ่ายขาย และ เว็บไซต์
-มีทักษะในการทำงานโครงการหลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างพร้อมกัน
-มีทักษะการบริหารจัดการเวลาที่ดี รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญ และการปรับเวลาให้เหมาะสมกับความจำเป็น
-มีทักษะการบริหารโครงการและทักษะการจัดการระบบ
-สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี
ส่ง Resume มาที่อีเมล
fernkiriya.numerothailand@gmail.com
ashish.numerothailand@gmail.com

Views: 74

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service