รายละเอียดงาน
1. ออกแบบ พัฒนาและแก้ไข Graphic Branding ทั้งหมด และ Graphic Branding บน Packaging
2. ออกแบบและพัฒนางานสื่อส่งเสริมการขายทั้งหมดของแบรนด์
3. ร่วมพัฒนาภาพลักษณ์และแนวคิดของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และงานอีเว้นท์ต่างๆ (Key Visual) กับทีม ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ และแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. มีส่วนช่วยในการออกแบบ Graphic อีเว้นท์ต่างๆ (Key Visual) ใน product & packaging ของแบรนด์
5. มีส่วนช่วยในการทำงาน Graphic (Key Visual) ต่างๆกับแผนก Fashion, VM, PR, Web
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
  3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
  4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบได้ดี อาทิเช่น MAC/ PC Adobe AI / PS หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรมอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความมุ่งมั่นและอดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และมีวินัยในการทำงาน สามารถทำงานให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
  6. สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  7. มี Passion ในการสร้างสรรค์งานสื่อสารแบรนด์ สร้างสรรค์งานออกมาเป็นผลงานอย่างตอบโจทย์ และมี Creative Mind Set ที่ดี
  8. สามารถถ่ายทอดเรื่องราว แนวคิด และครีเอทีฟไอเดียผ่านงานออกแบบในรูปแบบสองมิติและสามมิติได้ดี พร้อมทั้งสามารถอธิบายรายละเอียด กระบวนการคิดได้อย่างชัดเจน "คิดอย่างครีเอทีฟ บนพื้นฐานของเหตุและผล"

สนใจสมัครสามารถสอบถามกับ hr ได้นะคะ ติดต่อ K.แนน Line ID: @633ulxue เบอร์ 02-3917391 ต่อ 309

Views: 186

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service