รับ Junior Graphic design ที่สนใจงานออกแบบ Signage และ corporate identity สำหรับงาน โรงแรม สำนักงาน สนามบิน ศุนย์ประชุม และศูนย์การค้า หรือโครงการ Commercial ต่างๆ

 

ส่ง Portfolio / resume มาที่

 

info.identity@gmail.com

 www.identitydesignconsultant.com


Views: 221

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service