1. ตำแหน่ง : Junior Biddable Specialist
  รายละเอียดงาน
  1.วางแผน กำหนดแนวทางของแคมเปญ ในออนไลน์แพลตฟอร์ม และนำเสนอกับลูกค้า
  2.ปรับปรุงคุณภาพโฆษณา ในออนไลน์แพลตฟอร์ม
  3.บริหารจัดการงบประมาณ Online Full-funnel ครบวงจร
  4.เก็บ และวิเคราะห์ data ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Facebook Pixel, Google Analytic และนำผลมาพัฒนา Funnel อย่างต่อเนื่อง .
  คุณสมบัติ
  1.ไม่จำกัดเพศ (อายุไม่เกิน 30 ปี)
  2.ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ และนักศึกษาจบใหม่
  3.สามารถวาง Online Full Funnel ได้ / วางแผนปฏิบัติและประเมินผล
  4.มีความต้องการเติบโต และเรียนรู้แนวทางใหม่ๆ

Views: 45

Attachments:

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service