ตำแหน่ง Event Designer

25,000 – 35,000 Bath

Responsibilities

 • ออกแบบสื่อและสิ่งพิมพ์ที่ใช้สำหรับงาน event
 • ออกแบบสื่อที่ใช้สำหรับ Online
 • ดูแลโครงสร้างและออกแบบผังงาน event
 • คุมงานติดตั้งและตกแต่งบรรยากาศงาน event
 • ทำแบบโครงสร้าง ที่ใช้ทำงานร่วมกับผู้รับเหมาได้
 • ติดต่อประสานงานกับ supplier/vendor ต่าง ๆ ภายนอก รวมทั้งทีมภายในบริษัท

Qualifications

 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ Communication Design, or related field
 • มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบงาน event จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม 3D, AutoCAD หรือ Adobe Photoshop และ Illustrator เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสาร ควบคุมการผลิต ดูแลโครงสร้าง เพื่อติดตั้งในงานได้
 • สามารถสื่อสาร ควบคุมการผลิต material ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานได้ เช่น คลิป VDO, ภาพนิ่ง, offline media ต่าง ๆ ภายในงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มี Passion ในการออกแบบ มีความยืดหยุ่น และสามารถรับความกดดันกับระยะเวลาในการทำงานได้
 • สามารถทำงานสำเร็จตามเป้าหมายได้ในระยะเวลาที่กำหนด
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถออกแบบตามงบประมาณที่กำหนดได้
 • ต้องแนบ Portfolio + Resume และทำ assignment เพื่อประกอบการสมัครงาน
 • เนื่องจากเราทำงานอีเว้นท์ เราต้องการคนที่พูดคุยเก่ง เข้ากับคนอื่นง่าย

Apply Now!!

Views: 292

Hot Links


© 2009-2018   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service