ต้องการกราฟฟิคดีไซน์ด่วนมากก
สนใจ ส่งประวัติ ตัวอย่างผลงาน ได้ที่ nui@dofood.biz
 
Looking for positions:
 
1. Art Director: Direct packaging design concept and layout with "hands-on" ability. 
 
2. Graphic Designer: Ability in layout, photoshop, and transfer information into graphic skill.
 
3. Packaging Designer: Ability to work with design in three-dimensional form. 
 
4. Graphic Production: Pay attention to artwork detail, proof work before sending to print. 

 

Working Location:  Siam Paragon, Siam

 
 
Qualifications: Applicant(s) requires a good sense in design, especially in the sense of typography, balance, and hierarchy. The most important is an essential portfolio to show creativity. English is a plus, but not required. We look for all smart talents.
 
 
Salary:  Based on experience and work quality
 

Bonus:  We submit designer's work(s) to international design competition regularly.

 

Contact Info:

Please send an updated resume + portfolio to:
nui@dofood.biz (with a link to your portfolios.net's page)

Any question please contact:
Khun Nui (081) 917-5003 with a mention of Portfolios.net

ต้องการกราฟฟิคดีไซน์ด่วนมากก
สนใจ ส่งประวัติ ตัวอย่างผลงาน ได้ที่ nui@dofood.biz

Views: 202

Replies to This Discussion

ทำงานที่ไหนหรอคะ
Our remote office located in Pinklao. Sometime, we work in our shop at Siam Paragon or out-sourced studio in Chitlom. Working location depends on the position type.
มารอเรียกสัมภาษณ์ ;)

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service