[ Intern ] Bigplay รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ด่วน!!!! ใครที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน เตรียมประวัติแล้วส่งมาที่นี่!!!
คลิกโมชั่น รับน้องๆฝึกงาน ที่เรียนอยู่ หรือจบใหม่แต่อยากหาประการณ์เพิ่ม ก่อนเริ่มงานจริง 
ขอเชิญยื่นใบสมัครกันเข้ามาจ้า
เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง ดังนี้
1.Editor
2.Creative
3.Computer Graphic 
คุณสมบัติ
1. เป็นนิสิต นักศึกษา เรียนสาขาที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
2. ชั้นปีใด เพศใดก็ได้
3. ต้องมีผลงาน เกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัครฝึกงาน
4. สามารถฝึกงานไม่เป็นเวลาได้ เสาร์อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และเลิกงานไม่เป็นเวลา
วิธีการส่งใบสมัคร
- สมัครฝึกงานมาได้ที่ E-mail @gmail.com (clickmotion@gmail.com)
- อย่าลืมแนบ Resume แนะนำตัวเอง พร้อม Portfolio ที่ตรงกับตำแหน่งที่จะฝึกงาน
บริษัทคลิกโมชั่น จำกัด 
93 ซอยลาดพร้าว 117  ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพ 10240
เบอร์โทร 02-075-1155

Views: 26

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service